پروتوکل قهوه آزمایی (Cupping Protocol)

پروتوکل کاپینگ زبانیست مشترک که متخصصان قهوه توسط آن در مورد ویژگی‌های قهوه با یکدیگر به گفتگو می‌پردازند. این زبان مشترک باعث می‌شود که زنجیره‌ی قهوه توانایی گفتگو و تبادل‌نظر با یکدیگر را با ادبیاتی واحد پیدا کنند.

تنظیمات دستگاه اسپرسوساز کنتی

در این مطلب، تنظیمات نرم‌افزاری و منوی دستگاه‌های اسپرسوساز کنتی، مدل‌های

 NL Display, CC100, CC200, X-One, X-One TCi

به زبانی ساده در اختیار شما قرار داده شده است.